Ρίψεις

Ρίψεις

Εργαστηριακός Έλεγχος

  • Μέγιστη ισχύς άνω άκρων
  • Μέγιστη ισχύς κάτω άκρων
  • Αντοχή στη δύναμη άνω άκρων
  • Αντοχή στη δύναμη κάτω άκρων
  • Εκρηκτική ισχύς κάτω άκρων
  • Ισοκινητική δυναμομέτρηση τετρακέφαλων & οπισθίων μηρών
  • Ισοκινητική δυναμομέτρηση ποδοκνημικής άρθρωσης
  • Ισοκινητική δυναμομέτρηση ωμικής ζώνης
  • Συγκριτικά δεδομένα μεταξύ επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
  • Συμπεράσματα-προτάσεις