Τάεκ Βο Ντο

Τάεκ Βο Ντο

Εργαστηριακές μετρήσεις

Μετρήσεις στο χώρο προπόνησης

 • Χρόνος αντίδρασης σε οπτικά ερεθίσματα
 • Εκρηκτικότητα, δείκτης εκρητικής συναρμογής, διαφορά εκρηκτικότητας σκελών
 • Αναερόβια ικανότητα
 • Δύναμη άνω άκρων
 • Δύναμη κάτω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη άνω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη κάτω άκρων
 • Αλτικότητα (SJ, CMJ, CMJ-FH)
 • VO2max
 • VVO2max
 • Ανοχή σε υψηλή ένταση
 • Αναερόβιο κατώφλι
 • Κατώφλι συσσώρευσης γαλακτικού οξέος
 • Πραγματικές και όχι ποσοστιαίες προπονητικές ζώνες
 • Δύναμη καρπών
 • Σωματομετρικά χαρακτηριστικά
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση μυικών ανισορροπιών
 • Σχέση αγωνιστών-ανταγωνιστών μυών
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση ωμικής ζώνης
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση άρθρωσης γόνατος
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση ποδοκνημικής άρθρωσης
 • Εντοπισμός αδυναμιών
 • Συγκριτικά δεδομένα με αθλητές taek won do αντίστοιχων ηλικιών
 • Διαχρονικός έλεγχος της απόδοσης
 • Έλεγχος αιματολογικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την απόδοση
 • Γονιδιακός έλεγχος σε συνεργασία με κέντρα στο εξωτερικό