Τέννις

Τέννις

Μετρήσεις Γηπέδου

 • Ταχύτητα tennis serve
 • Ταχύτητα forehand
 • Ταχύτητα backhand
 • Προσομοίωση αγωνιστικών συνθηκών με ειδικό τεστ ελέγχου ακρίβειας χτυπημάτων σε συνδυασμό με έλεγχο κάματου και έντασης
 • Επιτάχυνση (πλάγια και ευθεία κίνηση)

Μετρήσεις Γηπέδου

 • VO2max
 • vVO2max
 • Ανοχή σε υψηλή ένταση
 • Κεντρικές προσαρμογές
 • Περιφερικές προσαρμογές
 • Μέγιστη δύναμη άνω άκρων
 • Μέγιστη δύναμη κάτω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη άνω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη κάτω άκρων
 • Μέγιστη ισχύς καρπών
 • Χρόνος αντίδρασης σε ξαφνικά οπτικά ερεθίσματα
 • Εκρηκτική ισχύς
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση τετρακέφαλων & οπισθίων μηρών
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση ωμικής ζώνης
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση ποδοκνημικής άρθρωσης
 • Σχέση αγωνιστών/ανταγωνιστών μυών