Απρίλιος 10, 2019

3ο Πανελλήνιο Αθλητιατρικό Συνέδριο – ΑΘΗΝΑ

Πραγματοποίηθηκε στην Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα (1 και 2 Μαρτίου 2019) το 3ο Πανελλήνιο Αθλητιατρικό Συνέδριο (Με Διεθνή Συμμετοχή). Κεντρικό θέμα ομιλίας του κ. Ζιώγα ήταν ο “Έλεγχος (αθλητών) ποδοσφαιριστών κατά τη διαδικασία επανένταξης μετά από τραυματισμό με χρήση νέων τεχνολογιών”.