Μαραθώνιος και Υπερμαραθώνιος

Μαραθώνιος και Υπερμαραθώνιος

Ειδικές μετρήσεις και αξιολόγηση για αγωνίσματα αποστάσεων από  5000μ – Σπάρταθλον

 • VO2max
 • VVO2max
 • Οικονομία τρεξίματος σε όλο το φάσμα των εντάσεων και στον αγωνιστικό ρυθμό
 • Ενεργειακή δαπάνη σε όλο το φάσμα των εντάσεων και στον αγωνιστικό ρυθμό
 • Ρυθμός χρήσης υδατανθράκων/λίπους σε όλο το φάσμα των εντάσεων και στον αγωνιστικό ρυθμό
 • Ανάλυση καμπύλης συσσώρευσης γαλακτικού οξέος
 • Επιδείνωση απόδοσης σε αύξηση του ρυθμού τρεξίματος
 • Εντοπισμός πραγματικών προπονητικών ζωνών (όχι ποσοστιαίες)
 • Εντοπισμός βέλτιστου ρυθμού
 • Κατώφλι συσσώρευσης γαλακτικού οξεός
 • Αναερόβιο κατώφλι
 • Κατώφλι μεγάλων αποστάσεων
 • Κατώφλι υπεραποστάσεων
 • Περιφερικές προσαρμογές
 • Κεντρικές προσαρμογές
 • Αναπνευστικές προσαρμογές
 • Ανοχή σε υψηλή ένταση
 • Μεταβολισμός κατά την άσκηση
 • Μέγιστη δύναμη κάτω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη κάτω άκρων
 • Έλεγχος μυικών ανισορροπιών τετρακεφάλων & οπίσθιων μηρών
 • Σχέση αγωνιστών/ανταγωνιστών μυών
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση γόνατος και ποδοκνημικής
 • Σωματομετρικά χαρακτηριστικά
 • Διαχρονική σύγκριση αποτελεσμάτων
 • Συμπεράσματα-προτάσεις