Ποδηλασία

Ποδηλασία

Μετρήσεις σε αγωνιστικό ποδήλατο με ενσωματωμένο Power Meter

 • VO2max
 • wVO2max (watt)
 • Ανάλυση καμπύλης συσσώρεσης γαλακατικού οξέος
 • Περιφερικές προσαρμογές
 • Κεντρικές προσαρμογές
 • Αναπνευστικές προσαρμογές
 • Ανοχή σε υψηλή ένταση
 • Αναερόβια ικανότητα
 • Aναερόβιο κατώφλι (watt, ΚΣ, %VO2max)
 • Κατώφλι γαλακτικού οξέος (watt, ΚΣ, % VO2max)
 • Πραγματικές (όχι ποσοστιαίες) προπονητικές ζώνες (watt, ΚΣ)
 • Εντοπισμός ισχύος στο V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 (watt, ΚΣ)
 • Υπολογισμός FTP
 • Eνεργειακή δαπάνη σε όλο το φάσμα των εντάσεων
 • Οικονομία κίνησης
 • % χρήσης υδατανθράκων/λιπιδίων σε όλο το φάσμα των εντάσεων
 • Μεταβολισμός άσκησης
 • Σωματομετρική αξιολόγηση
 • Μέγιστη ισχύς κάτω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη κάτω άκρων
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση Τετρακέφαλων & Οπισθίων Μηρών
 • Σχέση αγωνιστών/ανταγωνιστών μυών
 • Συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
 • Συγκριτικά αποτελέσματα με ποδηλάτες αντίστοιχης ηλικίας
 • Συμπεράσματα – προτάσεις