Βόλεϋ

Βόλεϋ

 • Volleyball, Beach Volley
 • Μετρήσεις εργαστηριακές
 • Μετρήσεις γηπέδου
 • Χρόνος αντίδρασης σε οπτικά ερεθίσματα
 • Εκρηκτικότητα, δείκτης εκρητικής συναρμογής, διαφορά εκρηκτικότητας σκελών
 • Επιτάχυνση
 • Αλτικότητα (SJ, CMJ, CMJ-FH)
 • Αναερόβια ικανότητα
 • Δύναμη άνω άκρων
 • Δύναμη κάτω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη άνω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη κάτω άκρων
 • Ταχύτητα μπάλας σε σερβίς, καρφί (serve, spike)
 • Δύναμη καρπών
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση μυικών ανισορροπιών
 • Σχέση αγωνιστών-ανταγωνιστών μυών
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση ωμικής ζώνης
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση άρθρωσης γόνατος
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση ποδοκνημικής άρθρωσης
 • VO2max
 • VVO2max
 • Ανοχή σε υψηλή ένταση
 • Αναερόβιο κατώφλι
 • Κατώφλι συσσώρευσης γαλακτικού οξέος
 • Σωματομετρικός έλεγχος
 • Πραγματικές και όχι ποσοστιαίες προπονητικές ζώνες
 • Εντοπισμός αδυναμιών
 • Συγκριτικά δεδομένα με αθλητές volleyball αντίστοιχων ηλικιών
 • Διαχρονικός έλεγχος της απόδοσης
 • Έλεγχος αιματολογικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την απόδοση
 • Γονιδιακός έλεγχος σε συνεργασία με κέντρα στο εξωτερικό