Κωπηλασία

Κωπηλασία

Συνεργασία με την Ολυμπιακή & Εθνική Ομάδα Κωπηλασίας (Αθήνα 2004, Πεκίνο 2008, Λονδίνο 2012, Ρίο 2016)

Συνεργασία με τους κορυφαίους Έλληνες Ολυμπιονίκες & Παγκόσμιους Πρωταθλητές Κωπηλασίας

Όλες οι μετρήσεις σε κωπηλατικό εργόμετρο CONCEPT

 • VO2max
 • VO2max 2000m
 • wVO2max
 • Power Curve Analysis
 • Lactate Curve Analysis
 • Αγαλακτική ισχύς
 • Γαλακτική ισχύς
 • Αερόβια ισχύς
 • Αναερόβια ικανότητα
 • Δύναμη άνω άκρων
 • Δύναμη κάτω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη άνω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη κάτω άκρων
 • Οικονομία κίνησης
 • Δύναμη καρπών
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση μυικών ανισορροπιών
 • Σχέση αγωνιστών-ανταγωνιστών μυών
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση ωμικής ζώνης
 • Ισοκινητική δυναμομέτρηση άρθρωσης γόνατος
 • Ανοχή σε υψηλή ένταση
 • Αναερόβιο κατώφλι
 • Κατώφλι συσσώρευσης γαλακτικού οξέος
 • Πραγματικές και όχι ποσοστιαίες προπονητικές ζώνες
 • Εντοπισμός αδυναμιών
 • Συγκριτικά δεδομένα με κωπηλάτες υψηλού επιπέδου αντίστοιχων ηλικιών
 • Διαχρονικός έλεγχος της απόδοσης
 • Έλεγχος αιματολογικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την απόδοση
 • Γονιδιακός έλεγχος σε συνεργασία με κέντρα στο εξωτερικό