Στίβος (Δρομικά & Αλτικά Αγωνίσματα)

Στίβος (Δρομικά & Αλτικά Αγωνίσματα)

ΔΡΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (100-200μ)

Έλεγχος στο Εργαστήριο και στο Στάδιο

 • Επιτάχυνση (Στάδιο)
 • Ταχύτητα (Στάδιο)
 • Διατήρηση ταχύτητας (Στάδιο)
 • Συσσώρευση/απομάκρυνση γαλακτικού οξέος (Στάδιο)
 • Εκρηκτική ισχύς (Εργ.)
 • Μέγιστη ισχύς κάτω άκρων (Εργ.)
 • Αντοχή στη δύναμη κάτω άκρων (Εργ.)
 • Ισοκινητική Δυναμομέτρηση Τετρακέφαλων & Οπίσθιων Μηρών (Εργ.)
 • Ισοκινητική Δυναμομέτρηση Ποδοκνημικής Άρθρωσης (Εργ.)
 • Σχέση αγωνιστών/ανταγωνιστών
 • Συγκριτικά αποτελέσματα σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
 • Συμπεράσματα, προτάσεις

 

ΔΡΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (400-10000μ)

Έλεγχος στο Εργαστήριο και στο Στάδιο

 • Επιτάχυνση (Στάδιο)
 • Ταχύτητα (Στάδιο)
 • Διατήρηση ταχύτητας (Στάδιο)
 • Συσσώρευση/απομάκρυνση γαλακτικού οξέος (Στάδιο/Εργ.)
 • VO2max (Εργ.)
 • vVO2max (Εργ.)
 • Aνοχή σε υψηλή ένταση (Εργ.)
 • Κεντρικές προσαρμογές (Εργ.)
 • Περιφερικές προσαρμογές (Εργ.)
 • Αναερόβια ικανότητα (Εργ.)
 • Ενεργειακή δαπάνη (Εργ.)
 • Οικονομία τρεξίματος (Εργ.)
 • Εκρηκτική ισχύς (Εργ.)
 • Μέγιστη ισχύς κάτω άκρων (Εργ.)
 • Αντοχή στη δύναμη κάτω άκρων (Εργ.)
 • Ισοκινητική Δυναμομέτρηση Τετρακέφαλων & Οπισθίων Μηρών (Εργ.)
 • Ισοκινητική Δυναμομέτρηση Ποδοκνημικής Άρθρωσης (Εργ.)
 • Σχέση αγωνιστών/ανταγωνιστών (Εργ.)
 • Συγκριτικά αποτελέσματα σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
 • Συμπεράσματα, προτάσεις

 

ΑΛΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

Έλεγχος στο Εργαστήριο και στο Στάδιο

 • Επιτάχυνση (Στάδιο)
 • Αλτικότητα σε όλες τις μορφές (Στάδιο/Εργ.)
 • Εκρηκτική ισχύς
 • Εκρηκτική ισχύς (Εργ.)
 • Μέγιστη ισχύς κάτω άκρων (Εργ.)
 • Αντοχή στη δύναμη κάτω άκρων (Εργ.)
 • Ισοκινητική Δυναμομέτρηση Τετρακέφαλων & Οπισθίων Μηρών (Εργ.)
 • Ισοκινητική Δυναμομέτρηση Ποδοκνημικής Άρθρωσης (Εργ.)
 • Σχέση αγωνιστών/ανταγωνιστών
 • Συγκριτικά αποτελέσματα σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
 • Συμπεράσματα, προτάσεις